Ne Güzel?

Yazar kesime fazlaca meraklı.Fazla hayalci.

Home Theme sorsana :) Submit

“ne yaptığımı bilmiyorum. inan bilmiyorum. yanına uzanmak istiyorum, yanına uzanayım; geçsin artık.”

ozguradamm:

Sana sarılayım geçsin artık.

(Kaynak: minikadiin, ihtimallerkadini gönderdi)

"Ellerin çok güzel kokuyor" dedi çocuk. " Ah, benim olsun sarılıp uyumak istiyorum!"

Bir şiir ol en sevdiğim.

Biliyorsun yazmayı seviyorum.
En çok sana yazmayı..
Ama sen çocuk, adına yüzlerce şiir yazabilirim.
Bunu biliyor musun?

- ihtimallerkadını

biryaziblogu:

Değil Türkiye’de dünyanın hiçbir yerinde kadınlar romantik erkekleri sevmezler. Onların sevdikleri romantik adamlar filmlerdeki oyunculardır ve maço erkeklerini kıskandırmak, onları istedikleri kıvama getirmek için bu erkekleri kullanırlar. Kadın bir odunu alıp yontmak ister. Çünkü hoşuna gider bu. Eğitmek doğasında var. Mükemmel bir romantik, kadının dengesini bozar.

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter